دفتر مرکزی

مشهد، قاسم آباد، تقاطع فلاحی و حسابی
051-36231950
051-36217323

کارخانه

جاده سیمان، همت آباد، خیابان طالقانی، بین طالقانی 18 و 20، پلاک 11
051-32430686
09150662068